Toggle navigation

Đinh Công Nghiệp

     Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Cao Sơn với tuyền thống 9 năm sản xuất đinh ghim công nghiệp. Hàng tháng cung cấp cho toàn bộ thị trường cả nước. Đã khẳng định được chất lượng và thương hiệu đinh ghim Cao Sơn.

     Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các phụ kiện khác bao gồm đinh ST và các loại ray trượt.

TT

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Độ sắc nhọn

Đường kính dây 

Rộng đầu đinh

Dày thân đinh

Rộng thân đinh

Dài đinh

1

F10

1.05

1.7±0.1

0.82±0.01

1.18±0.02

9-10

60o

2

F20

1.05

1.7±0.1

0.82±0.01

1.18±0.02

19-20

60o

3

F25

1.05

1.7±0.1

0.82±0.01

1.18±0.02

24-25

60o

4

F30

1.10

1.8±0.1

0.90±0.1

1.18±0.02

29-30

60o

5

F35

1.10

1.8±0.1

0.90±0.1

1.18±0.02

34-35

60o

6

F40

1.10

1.8±0.1

0.90±0.1

1.18±0.02

38.5-40

60o

7

F50

1.10

1.8±0.1

0.90±0.1

1.18±0.02

48-50

60o

8

T38

1.45

2.4±0.1

1.22±0.1

1.54±0.02

37-38

60o

9

T50

1.45

2.4±0.1

1.22±0.1

1.54±0.02

48-50

60o

Chứng nhận chất lượng

 • Tấm nhựa PVC Pitech 3 lớp

  Tấm nhựa PVC Pitech 3 lớp

 • Chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO

  Chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO

 • Thử nghiệm bắt cháy

  Thử nghiệm bắt cháy

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

  KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

  KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM