Toggle navigation

Ghim công nghiệp

 Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Cao Sơn với tuyền thống 7 năm sản xuất đinh ghim công nghiệp. Hàng tháng cung cấp cho toàn bộ thị trường miền Bắc. Đã khẳng định được chất lượng và thương hiệu đinh ghim Cao Sơn.

    Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các phụ kiện khác bao gồm đinh ST và các loại ray trượt.

TT

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Độ sắc nhọn

Đường kính  

Độ rộng ghim

Dày thân ghim

Rộng thân ghim

Chiều dài ghim

1

Ghim 0410

0.9±0.1

5.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

10 (-0.5)

60o

2

Ghim 0413

0.9±0.1

5.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

13 (-0.5)

60o

3

Ghim 0416

0.9±0.1

5.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

16 (-0.5)

60o

4

Ghim 0419

0.9±0.1

5.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

19 (-0.5)

60o

5

Ghim 0422

0.9±0.1

5.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

22 (-0.5)

60o

6

Ghim 1004

0.9±0.1

11.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

4 (-0.5)

60o

7

Ghim 1006

0.9±0.1

11.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

6 (-0.5)

60o

8

Ghim 1008

0.9±0.1

11.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

8 (-0.5)

60o

9

Ghim 1010

0.9±0.1

11.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

10 (-0.5)

60o

10

Ghim 1013

0.9±0.1

11.2±0.1

0.6±0.01

1.12±0.02

13 (-0.5)

60o

Chứng nhận chất lượng

 • Tấm nhựa PVC Pitech 3 lớp

  Tấm nhựa PVC Pitech 3 lớp

 • Chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO

  Chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO

 • Thử nghiệm bắt cháy

  Thử nghiệm bắt cháy

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

  KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

 • KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

  KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

}