TextBody
/Upload/products/sp41.jpg

ĐINH GHIM CÔNG NGHIỆP

/Upload/products/ghim.jpg
Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Cao Sơn với tuyền thống 7 năm sản xuất đinh ghim công nghiệp. Hàng tháng cung cấp cho toàn bộ thị trường miền Bắc. Đã khẳng định được chất lượng và thương hiệu đinh ghim Cao Sơn.

Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các phụ kiện khác bao gồm đinh ST và các loại ray trượt.